O orchestru

     Dechový orchestr mladých vznikl v r. 1976 při tehdejší LŠU v Roudnici n. L.  
   Založil ho a 35 let jej úspěšně vedl dirigent Rudolf Fleissig. Pod jeho taktovkou
   se vystřídalo  přes  300  muzikantů  z řad  žáků i  absolventů  hudební  školy.
   V současné době sdružuje přes 70 mladých hráčů, po odchodu dirigenta
   Rudolfa Fleissiga v roce 2011 převzal vedení orchestru PhDr. Ondřej Šedivý.
   V září 2019 ze zdravotních důvodů převzal vedení orchestru učitel ZUŠ a
   dirigent Tanečního orchestru Jaroslav Nosek.
       Soubor patří ke špičce mládežnických dechových orchestrů ČR. Získává   
   si obdiv posluchačů doma i v zahraničí. Účinkoval v Belgii, Bulharsku, Francii,
   Chorvatsku, Itálii, Rakousku, Slovinsku, SRN, Španělsku a Švýcarsku, je zván
   na festivaly dechových orchestrů s mezinárodní účastí.
     Od r. 1995 DOM spolupracoval s Mažoretkami SPgŠ a OA Most pod vede-
   ním Mgr.Ludmily Chorváthové, a spolu absolvovali  řadu vystoupení a  hlavně
   zahraničních zájezdů. V r.2006 oslavil DOM Roudnice n.L. 30. výročí vzniku.
   Na slavnostním koncertu vystoupila i tzv. Stará garda - seskupení  bývalých
   i zakládajících členů orchestru, kteří se znovu sešli a nacvičili několik skladeb.
   Mnozí se poté nechtěli jen tak rozejít, a tak se začlenili mezi "mládežníky"
   a rozšířili tak řady orchestru. Věkový průměr se tím sice mírně zvýšil a vedle
   sebe tak zasedli i otcové a dcery, ale společné zkoušky, vystoupení i zájezdy
   jen potvrdily, že 70 lidí různého věku, zájmů a povolání spolu dokáže vytvořit
   kolektiv, jehož společným zájmem je dělat dobrou muziku.

 
O orchestru


Historie v datech

Dirigenti

Zahraniční zájezdy

Pořad ČT "...a tuhle znáte?"
 

 

   

 

 

Zpět na úvod